Hur vill DU lära dig i framtiden?

NVLs Distansnätverk ställde den till synes oskyldigt enkla frågan till olika människor. Deras svar kommer att förvåna dig.

 

14 människor från hela Norden fick frågan. Vi fick 14 mycket olika svar. Det finns naturligtvis inget rätt eller definitivt svar, utan frågan om hur vi lär oss och vad vi lär oss är ständigt aktuell. Det är en fråga som behöver ställas, speciellt i tider då det mesta av den offentliga debatten fokuserar på PISA och PIAAC-resultat, eller effekterna av inbesparingar inom utbildning.

Se alla svaren HÄR