Husk registering for Nordiske Broer!

Nordiske broer konferansen blir holdt i Harpa i Reykjavik 10 og 11 juni 2014 som Nordisk ministerråd og Nordisk Nettverk for Voksnes Læring inviterer under det islandske formannskapet.

 

Vi utfordrer til tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging mellom interessenter på alle nivåer og skape dialog mellom forskjellige sektorer innenfor voksnes læring. Nye former, verktøy og metoder for samarbeid skall presenteres og diskuteres. Blant vil vi få mulighet til selv å prøve Biophilia metoden og delta i en utdypende workshop. Metoden presenteres kort på Nordbio.
VI inviterer deltakerne til å bruke og tolke konferansens metafor, broen, for å skape dialog og diskusjon om nye metoder og samarbeidsformer mellom ulike nivåer i utdanningssystemet, mellom ulike sektorer innenfor voksnes læring og mellom offentlig og privat sektor. 
 
Velkomne til Reykjavík, registrering for Nordiske Broer HER