Hva motiverer, hva hindrer?

 

Tema for møtet og årsskriftet som utgis på årsmøtet var voksnes deltakelse i læring. Over 120 deltakere hörte på rekke foredrag om hindringer, motivasjon, og innsatser for å øke voksnes deltakelse i læring. Priser til årets Forebilder i voksnes læring ble også overrakt. To personer har mottatt pris hvert år. I år var det fjerde gangen prisen utdeles. Det er FAs samarbeidspartnere som utpeker kandidater og de skal ha deltatt i tiltak som er organisert av FA: godkjente kurser, studie- og yrkesveiledning og/eller realkompetansevurdering. I år gikk prisen til Björgvin H. Björgvinsson og Hjördís Unnur Másdóttir. Forbildene fortalte sin historie, hvordan de hadde oversteget forskjellige hindringer og oppnådd gode resultater.  Målet med prisen er å finne lærende som har lyst til å formidle sin erfaring til andre og dermed motivere for læring.

Mer: www.frae.is/forsida/