Hvad er Biophilia for noget?

 

Guðrún Bachmann fra Islands Universitet forklarer idéen bag Björks og Nordens projet

Nordiske broers hovedtema var Biophilia som redskab og metode for voksenundervisning. Nu, da konferencen er overstået, går nok mange og grubler med hvorvidt Björks idéer kan bruges til noget. Baggrunden for projektet blev præsenteret for kenferencens deltagere af de to hovedansvarlige for det, Auður Rán Þorgeirsdóttir projektleder i Ministeriet for kultur, uddannelse og forskning og Guðrún Bachmann leder af Islands Universitets program for videnskabelig kommunikation, især overfor børn.

De har arbejdet med den fra 2011, da Björks medarbejdere kontaktede universitetet for at se om man var interesseret i et samarbejde om udviklingen af hendes idéer. De gik ud på at kombinere musik, kunst og videnskab på en måde som kendetegnes af kreativitet som uddannelsesmetode, hvor grænserne mellem kreativitet, aktion og læring forsvinder.

– Man har længe vidst at videnskab og kunst støtter hinanden, sagde Guðrún Bachmann. – Kunstens synsvinkel åbner for større forståelse af mange af videnskabens elementer – og omvendt. Björk fører det længere hen ad vejen. Hun vil give kreativiteten en central rolle i hvordan børn lærer. Desuden vil hun overskride grænser, ophæve skillelinier mellem fag, få folk til at lægge bøgerne fra sig og benytte sig af den nye teknik.

iPad er et nyttigt redskab
Björks henvendelse førte til et seminar hvor elever fra Reykjavík kommunes skoler mødte musikere og andre kunstnere i Harpa. – Universitetet mødte op med en gruppe lærere og videnskabsmænd som har stor erfaring i at formidle deres viden til børn og unge igennem vores programmer, såsom De unges universitet, Unge videnskabsmænd, Videnskabslaboratoriet og Universitetsekspressen. De skulle vise eleverne deres redskaber, lave eksperimenter og forklare begreber som virus, DNA og solhverv for børnene, siger Guðrún.

Hun fortæller om deres problemer med at skaffe tilstrækkelig mange iPads som dengang ikke fandtes i mange skoler, men var helt nødvendige for projektet. – Det viser hvor stærkt udviklingen går at nu findes disse grejer overalt. De har især vist sig nyttige for udsatte grupper som lider af bl.a. dysleksi, autisme og hyperaktivitet. Det førte os til spørgsmålet om det samme ikke gælder for voksne der vender tilbage til skolen efter et langt fravær. Det drejer sig ikke kun om ny teknik men sammenblandning af forskellige metoder, sanser, oplevelser, kreativitet og større forståelse af hver enkelts omgivelser. Derfor er denne konference et meget spændende eksperiment.

Hvor går det hen?
Guðrún erkender at projektet har været en stor udfordring for alle deltagere. – Vi oplevede os alle sammen som forsøgskaniner, men vi så meget hurtigt at idéen virkede. Eleverne var ganske almindelige gennemsnitsbørn og efterhånden lyste deres øjne op når de oplevede at uventede sammenhænge blev afsløret. Seminaret startede med en koncert hvor Bjørk optrådt med Biophilia. Sådan bliver det ikke i fremtiden, men derimod kan eleverne lytte til musiken og bruge apperne som inspiration og redskaber til at lave deres egen musik og forøge deres forståelse af naturen, videnskaben og kunsten, siger hun.

Det blev et vellykket eksperiment og vakte interesse i ministeriet hvor man fik den idé at Biophilia skulle blive et centralt projekt i Islands formandskab for Nordisk ministerråd. – Efterhånden har projektet vokset ganske raskt. Det startede som et beskedent eksperiment i samarbejde med en stor kunstner. Nu er det blevet langt større og ingen ved i hvilken retning det udvikler sig, sagde Guðrún.

Konferencens arbejde bliver nu bearbejdet i networks over hele Norden hvor folk tilpasser Biophilias metoder deres egen virkelighed. Projektet foregår over tre år. I 2014 stables netværkerne på benene, i 2015 laves der eksperimenter overalt og i 2016 skal resultaterne revalueres.