Hvad motiverer de kortuddannede?

 
Spørgsmålet om hvad der motiverer de kortuddannede blev stillet på en velbesøgt inspirationsdag for skoler, virksomheder og organisationer om kompetenceudvikling for kortuddannede afholdt onsdag d. 27. september 2006. På dagen var undervisningsministeriet, arbejdsmarkedets parter, de erhvervsrettede uddannelser, voksenuddannelses- og amu-centre, tekniske skoler og daghøjskoler m.fl.a.samlet om at se nærmere på hvordan man bedst skaber kompetenceløft og motivation for kortuddannede. Knud Illeris, professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet tog i sit oplæg udgangspunkt i de kortuddannedes eget stærkt ambivalente forhold til uddannelse, dvs. det at de på samme tid virkelig ønsker at uddanne sig samtidig med at de egentlig helst vil være fri. Det at det forholder sig sådan, sagde han, er vores system meget dårligt til at tackle. Det er nødvendigt, at se nærmere på hvordan uddannelse, undervisning og vejledning kan komme de kortuddannede i møde på en måde som styrker deres mulighed for at tage beslutninger de kan opleve som deres egne. Han nævnte daghøjskolerne som et centralt uddannelsesmæssigt svar på dette behov hos de kortuddannede. 
se link neden under
Læs mere om ”Inspirationsdag om kompetenceløft for kortuddannede” arrangeret af Rådet for Kortuddannedes Fortsatte Uddannelse (KFU) og Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (REVE) I NVL’s tidsskrift http://www.dialogweb.net Nr.6 2006.