Hvad sker i mødet mellem indvandrere og en kvindeforening?

Nybyggerskolen er en studiebeskrivelse udarbejdet af Arbejdslivets Oplæringscenter, AO, og beskriver et kursus for indvandrere til Island. Det tager over 120 undervisningstimer og det islandske undervisningsministerium har godkendt at forløbet kan godkendes til at forkorte studier på gymnasialt niveau.

 
Udsigt over Sudureyri Brad Weber Udsigt over Sudureyri

Vestfjordernes oplæringscenter på Island har i nogle år samarbejdet med kvindeforeningen Ársól på Sudureyri om undervisning efter studiebeskrivelsen for indvandrere (Nybyggerskolen).  Det drejer sig om 120 undervisningstimer og studiebeskrivelsen som Arbejdslivets Oplæringscenter (AO) har udarbejdet er godkendt af undervisningsministeriet. Den gælder som 10 studiekredit og kan dermed forkorte uddannelse i gymnasie- eller erhvervsskole.  Oplæringscentret stiller bestemte krav til de undervisningsansvarlige som godkendes til at gennemføre undervisning efter studiebeskrivelser som de har udarbejdet og som følger et formelt kvalitetssystem som AO har udviklet. Endvidere skal undervisningsaktøren følge forudbestemte andragogiske krav som AO udvikler og godkender.

Målet for uddannelsen

Hovedmålet for uddannelsen i Nybyggerskolen er at forenkle inkluderingen i islandsk samfund og arbejdsmarked for indvandrere. I undervisningen som er rettet mod voksne på det islandske arbejdsmarked og som har islandsk som andet sprog, lægges særlig vægt på at træne islandsk tale og at give indsigt i det islandsk samfund. Deltagerne er forskellige både hvad angår alder og kulturelle baggrund.  Deres erfaringer er vidt forskellige og det samme gælder antal år siden de sidst var i et undervisningsforløb. Der stilles ingen krav om minimum uddannelse for at deltage og de skal ikke bestå en formel eksamen.

Portefølje for kundskab og kompetence

I Nybyggerskolen foregår undervisningen primært gennem dialog og opgaveløsning hvor deltagerne selv skal søge oplysninger, for eksempel på Internettet, i medier og hos organisationer eller institutioner. En anden vigtig del af skolen er skabelsen af CV og en kompetence portefølje hvor de samler oplysninger som, beviser udviklingen af deres kundskaber og kompetencer uafhængig af hvor den er erhvervet, gennem formel undervisning, i job, deltagelse i frivilligt arbejde eller familieliv.

Socialt samfundsprojekt

Det ekstraordinære ved Nybyggerskolen på Sudureyri er at den kan siges at være en social samfundsopgave. Underviserne er medlemmer af den lokale kvindeforening Ársól, kvinder med varieret uddannelse, blandt andet forskolelærer, speciallærer, økonomer og lærer i folkeskolen.

Underviserne modtager ingen løn, indkomsten fra undervisningen går til forbedring af byens faciliteter for børn, for eksempel til at opbygge og forbedre legepladsen med indkøb af legeredskaber. Legepladsen er et meget populært samlingssted for børn og unge.

Man kan sandelig hævde at Nybyggerskolen er et samfundsprojekt fordi at indflydelsen mærkes vidt omkring i samfundet, både hos unge og ældre, piger, drenge, kvinder og mænd. Betragtelige forandringer har vist sig i forbindelse med kvindeforeningens samarbejde med Oplæringscentret om Nybyggerskolen. Deltagerne har lettere ved at kommunikere med de indfødte beboere, for eksempel børnenes lærere, de møder op på forældremøder, beder om fri fra arbejdet og andet i den dur. Folk vover at kommunikere og samfundet på Sudureyri bliver tættere forbundet, alle har en del i projektet!

Ny kraft i kvindeforeningen

Capture_IS.JPG Projektet har givet kvindeforeningen et kraftindskud ved at flere kvinder bliver medlemmer og deltager aktivt i foreningens arbejde. Et af projektets særpræg er at nogle af underviserne er polske og som selv har været i gennem Nybyggerskolen. De kan derfor tolke og forklare for de som ikke er lige fuldbefarne i det islandske sprog.  Det er glædeligt at fortælle at en af underviserne, en polsk kvinde gennemgik en realkompetencevurdering kort tid efter at hun havde fuldført Nybyggerskolen. Hun oplevede øget selvtillid gennem studierne og gennem kommunikation med andre deltagere så hun turde gøre et forsøg og prøve en realkompetencevurdering, og det lykkedes hende.

Taler man med deltagerne er de meget fornøjede. De er særlig begejstrede for studiebesøgene som var en del af skolen. Deltagerne besøgte blandt andet en bondegård hvor de oplevede forholdene og den islandske natur og introduktion til dens særegenhed. Selvfølgelig serverede bondekonen ”kjötsúpu” lammekødsuppe med grøntsager ved dagens afslutning.

”De tør godt tale islandsk efter deltagelse i Nybyggerskolen.”

En leder på en arbejdsplads hvor flere deltagere arbejdede fortalte: " Det er virkelig opløftende når medarbejderne anvender den kundskab og kompetence som de har fået på kurset. En af mine polske medarbejdere kom og bad om fri fra arbejdet. Han tog sin islandske ordbog frem, kiggede i den og sagde så: "Ég þarf frí til að fara í bílpróf!" (Jeg skal bede om fri, for jeg skal til køreprøve!)".

Afslutningsvis blev en særlig madfestival organiseret hvor deltagerne lavede islandske specialiteter til at smage på og samtidig få indsigt i den islandske madkultur. Den allersidste aften grillede kvinderne fra Ársól lammekølle med tilhørende tilbehør. Deltagerne i Nybyggerskolen bidrog med desserter fra de lande de kom fra.

Fakta:

Nybyggerskolen er en studiebeskrivelse udarbejdet af Arbejdslivets Oplæringscenter, AO, og beskriver et kursus for indvandrere til Island. Det tager over 120 undervisningstimer og det islandske undervisningsministerium har godkendt at forløbet kan godkendes til at forkorte studier på gymnasialt niveau. Deltagerne er forskellige både hvad angår alder og kulturel baggrund. Deres erfaringer er meget varierede og med stor forskel på hvornår de sidst deltog i et undervisningsforløb. Det stilles ingen krav om minimum uddannelse for optagelse og deltagere skal ikke gennem en formel eksamen.

Sudureyri er en bygd med 270 indbyggere den ligger ved Sugandafjorden på Vestfjordene som er Islands Nordvestlige del.