Hvem setter det minste miljø- og klimafotavtrykket?

Dette er forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybøs utfordring til alle norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner i 2020.

 
Universiteter og høgskoler bør ha en viktig rolle i det grønne skiftet, både når det gjelder egne reiser mv. og når det gjelder kunnskapsutvikling og innovasjon. Foto: Colourbox Universiteter og høgskoler bør ha en viktig rolle i det grønne skiftet, både når det gjelder egne reiser mv. og når det gjelder kunnskapsutvikling og innovasjon. Foto: Colourbox

I dette tiåret vil klimastreikerne bli voksne og innta høyere utdanning. Studenter og ansatte i sektoren ønsker endring. På «Kontaktkonferansen 2020» sparket statsråd Iselin Nybø i gang en konkurranse mellom landets universiteter og høgskoler, om hvem som «er grønnest». 

Antall flyreiser, innkjøp av varer og tjenester, energibruk og avfallshåndtering skal måles. Institusjonene skal konkurrere med seg selv og hverandre. 

Formålet med konferansen, som fant sted tirsdag 14. januar, var å diskutere hvilken rolle universiteter og høgskoler har når det gjelder det grønne skiftet. Blant innlederne var forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, landbruks- og matminister Olaug Bollestad og klima- og miljøminister Ola Elvestuen, samt Martin Rees fra OECD og representatner fra UH-sektoren både i Norge og internasjonalt.  

Klima i Akademia:

Det norske Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet en rapport med 98 klima- og miljøindikatorer for Universitets- og høgskolesektoren (UH), som et foreløpig utgangspunkt for å utvikle «best practice».

UH-sektoren skal bruke indikatorene som er samlet innenfor åtte kategorier til årlig kartlegging og rapportering av sitt miljø- og klimafotavtrykk.

Indikatorene brukes i den nye konkurransen om hvilken institusjon som setter det minste miljø- og klimafotavtrykket.

Et «scorecard» for konkurransen ble lagt fram på Kontaktkonferansen 2020, der Det grønne skiftet er tema

Bakgrunn

Kontaktkonferansen for forskning og høyere utdanning er Nybøs årlige samling for alle rektorer, direktører og andre sentrale personer ved norske universitet, høgskoler og forskningsinstitutter. 

Strømming: se link her. 

Program: 

Se link her. 

Andre lenker: 

Se link her.