Hver 10. arbeidstaker har nedsatt hørsel

 
Kommunikasjonsflyt er et grunnleggende element i arbeidsfellesskapet. Funn i undersøkelsen viser at forhold som hemmer eller fremmer kommunikasjonen har betydning for opplevelsen av sosial tilhørighet. Hørselshemmede forteller at det tar mye energi å delta i samtalene og motta muntlig informasjon når ikke omgivelsene er oppmerksomme og legger forholdene til rette. Du finner en artikkel om temaet; Tosidig ansvar for inkludering på arbeidsplassen her og en beskrivelse av prosjektet her.