Hver vej hjemmefra er vejen hjem!

 

Der er dog ikke noget rejsevejr i øst Island da jeg snakker med Emil over telefon fra Rom. Da han bliver – på sædvanlig indledningsvis måde – spurgt om vejrforholdende svarer han at for hundrede år siden ville folk ha frosset ihjel i dette vejr. Selvom jeg kender godt til de vilkår man lever ved i Island – der er jo noget med navnet – virker det langt væk fra fortovscaféen i Rom.
Emil Björnsson arbejder som vejleder på Vidensnetværket i øst Island (Þekkingarnet Austurlands), som har siden 1998 været center for voksenuddannelse i regionen. Centret blev oprettet af komunerne, folketingsmedlemmer og indbyggere i regionen til at styrke læringsmuligheder og voksenuddannelse, men på dette tidspunkt var der et meget synlig krav om at øge uddannelsesmuligheder udenfor Reykjavik.

Projekter tager hensyn til det som mennesker søger efter

Blandt det første der blev gjort var at lave en behovsanalyse om uddannelse og læring i regionen. Resultatet var at der var et stort behov for at øge voksnes muligheder til læring så de var bedre i stand til at imødekomme de ændringer der var på arbejdsmarkedet. De sidste år har der så været en øget vægt på vejledning for voksne og personlig rådgivning i forbindelse med voksenuddannelse og blev Emil ansat som vejleder hos Vidensnetværket i 2003. Han har siden arbjedet med at vejlede både firmaer og voksne i regionen med hensyn til uddannelse og læringsmuligheder. “Hvis jeg husker korrekt så er jeg den første vejleder der arbejder for et voksenuddannelsescenter udenfor Reykjavik. Jeg er faktiskt utroligt glad for at få muligheden for at arbejde som vejleder for voksne, i stedet for at være i det formelle system”, reflekterer Emil. “Det er ganske anderledes at arbejde for et center som dette end i det formelle skolevæsen. Vores projekter er sædvanligvis meget fleksible og tager hensyn til det som mennesker og virksomhedder i vores region søger efter og lægger vægt på.”
For centret er det vigtigt at være synligt og en stor tid hos medarbejderne er afsat til at præsentere og vise frem de muligheder centret byder på. For virksomhedderne er fokus på at vejlede ansatte om kurser og analysere uddannelsesbehov. “Personlig vejledning er først og fremmest rettet mod problemer der kan opstå i forbindelse med undervisning og eksamen” siger Emil. “Men det er også rådgivning om tidsstyring, personlige problemer, informere om tilskud og almen unddannelses vejledning.” Centret organiserer også konkrete kurser i kunsten at lære som vejledere ved centret som regelt er tilknyttede til.

Vejledning kan ændre dit liv

“Der er dog ikke alle som så lyset ved vejledning. Nogle synes det var unødvendig, eftersom voksne mennesker burde have både erfaring og være modne nok til at de selv kunne tage beslutninger vedrørende sit eget liv.” Men erfaringen har vist at det var en fornuftig beslutning i sin tid at ansætte vejledere ved centret. I dag er vejledere tilknyttet til alle voksenuddanelsescentre i Island og bliver støttet af Arbejdslivets uddannelsescenter (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins). “Jeg husker specielt en kvinde af udenlandsk herkomst der kom til mig sidste forår. Hun havde været til et kursus hos os i levnedsbeskrivelse, hvor hun havde taget egnethedsprøve der viste at hun havde en klar egnethed til at arbejde med børn og unge. Efter kurset sluttede hun på sit job i fiskefabrikken og begyndte at arbejde i en børnehave. Jeg mødte hende igen for nyligt hvor hun fortalte mig med et stort smil at denne beslutning havde ændret hendes liv.”
Gode råd er en uhyre vigtig del af uddannelse og karriereforløb og det har vist sig at vejledning og støtte kan være altafgørende når det gælder læring og voksenuddannelse. Fordi at selvom hver vej hjemmefra er vejen hjem, er god vejledning den bedste bagage du kan tage med dig.