Hvitbok om utdanningsreformer på Island

 


I juni 2014 publiserte Utdanningsdepartementet en Hvitbok om reformer i utdanning. Det er første gang at departementet publiserer en hvitbok.

Hvitboka beskriver situasjonen i det islandske utdanningssystemet og på grunnlag av analysen trekker departementet opp linjer om vektlegging og tiltak.

Den største tyngden er på hovedmålene å forbedre resultater og studieprogresjon på videregående skoles nivå. Yrkesfagene skal revideres med målsetning om å forenkle grunnutdanningen og bygge opp et faghøyskolenivå.

Hvitboka nevner også tiltak når det gjelder voksnes læring: Det skal lages en helhetlig policy om studie- og yrkesveiledning for alle aldersgrupper. Man skal ta vare på de voksne elevene som livslang læringssentrene rundt om i landet har tatt hånd om ifølge departementets livslang lærings politikk.

Det er også tatt til orde om at det er et behov for å samordne innsatsen til flere forskjellige utdanningstilbydere slik at utdanning innenfor et system blir gjeldende i andre systemer, om elevene ønsker å fullføre utdanning på videregående skole. 

Mer om Hvitboka - på islandsk>>>