Hvordan inkluderer man marginaliserede grupper i læring?

 

Involver deltagerne i tilrettelæggelsen og i selve undervisningen. Tjek mangfoldigheden blandt lærere og i ledelsen. Det er to af anbefalingerne til udbydere af undervisning fra et stort fælles-europæisk projekt.

 • Hvordan inkluderer vi marginaliserede grupper i læringsaktiviteter?
 • Hvordan øger vi mangfoldigheden i voksenundervisings-institutioner?
 • Hvordan klæder vi deltagerne på til at blive aktive europæiske medborgere?

Det har været temaerne for det europæiske projekt Outreach – Empowerment – Diversity (OED), på dansk Inklusion – Myndiggørelse – Mangfoldighed.
Sammen med 16 andre organisationer fra i alt 14 lande har DFS deltaget i projektet, som nu er afsluttet med blandt andet et sæt anbefalinger til beslutningstagere på europæisk niveau, til beslutningstagere på nationalt niveau og til udbydere af voksenlæring.

Blandt ligeværdige

Projektet anbefaler udbyderne, at de involverer deltagerne i tilrettelæggelsen af tilbuddene på alle niveauer. Det gør institutionerne mere demokratiske og giver dem en bedre forståelse for deltagernes behov.
Denne involvering kan også bestå i at opfordre deltagerne fra marginaliserede grupper til at lære fra sig og være aktive i undervisningen. ”Læring skal ses som en aktivitet blandt ligesindede”.
Institutionerne opfordres også til at øge mangfoldigheden blandt lærere og ledelse, så de kan fungere som rollemodeller.

Samspil mellem formelt og ikke-formelt

Blandt anbefalingerne til beslutningstagerne er forslaget om at sikre bedre overgange mellem forskellige læringstilbud for voksne i den formelle og den ikke-formelle sektor: ”Det er vigtigt at sikre nemme overgange, så forskellige tilbud supplerer og bygger oven på hinanden, for at den enkelte deltager oplever progression,” står der blandt andet.
Det svarer fuldstændig til anbefalingerne i det debatnotat, som tænketanken DEA for nylig udgav under titlen ”Er den lige vej altid den bedste?”

Gode eksempler

OED-projektet har også samlet, analyseret og offentliggjort en samling af 28 eksempler på, hvordan man kan opnå resultater i dette arbejde.
De er grupperet omkring fem ”OED-principper”:

 • Deltagernes stemme og valg
 • Didaktisk sammenhæng
 • Tillad de professionelle at skifte roller: At bruge deltagernes ekspertise i undervisningen
 • Rumlig sammenhæng
 • Holistiske tilbud

Guidelines

Endelig har projektet udarbejdet et sæt “guidelines” for undervisere og ledelser. De behandler disse emner

 • Information og rekruttering af deltagere
 • Balancen mellem deltagernes identificerede behov og deres identificerede styrker
 • Involvering af deltagerne i klassen
 • Involvering af deltagerne på strukturelt niveau
 • Overgange før og efter kurset

De mangfoldige samfund

Den grundlæggende samfundsopfattelse bag projektet er samtidig formuleret som en anbefaling til de nationale beslutningstagere:
”De super mangfoldige moderne samfund må anerkendes: befolkningen i både landområder, men først og fremmest i bysamfund, er sammensat af folk med forskellig baggrund, livsgrundlag, civilstand og uddannelsesmæssige muligheder. Situationen skal imødegås positivt, så vi undgår ”dem-og-os” mentalitet og skabelsen af såkaldt parallel segmentering. Det kræver f.eks. ’guidelines’ for ’fair’ og præcis beskrivelse i medierne.” 

Läs mer om OED

Källa: Dansk Folkeoplysnings Samråd/Michael Voss