Hvordan kan fjernstudier skabe udvikling i udkantsområder?

 

Omkring 70 interesserede deltagere fra diverse uddannelsesinstitutioner og virksomheder var mødt op til Distansnetværkets symposium i Torshavn, som satte fokus på muligheder via fjernundervisning og anvendelse af IT i forhold til læring, uddannelse  og udvilking i udkantsområder. Udover spændende og inspirerende oplæg om fleksibel uddannelse samt erfaring med fjernstudier fra andre udkantsområder i Norden, var der sat fokus på erfaringer og muligheder på Færøerne. Oplæggene med færøeske aktører viste, at der er en del erfaringer på forskellige niveauer, som det er værd at samarbejde om og dermed videreudvikle. På Handelsskolen i Kambsdalur, som i en del år har tilbudt grundlæggende erhvervsfag via fjernstudier, har de ikke blot kursister fra udkantsområder på Færøerne, men kursister med færøsk baggrund fra hele verden. Handelsskolen i Torshavn udbyder fx enkelte fag fra HD 2. del som fjernstudie i samarbejde med Århus universitet. På lignende måde er en BSc uddannelse i Software Engineering ved Færøernes universitet struktureret på den måde, at fakultetet er indgået i et samarbejde med Mittuniversitetet i Sverige, som  leverer nogle af modulerne som fjernstudier for studenterne på Færøerne. Det fjerde og sidste eksempel drejede sig om, hvordan motivation kan skabes i læringssimulationer i forbindelse med olieindustrien. Her var det Simprentis, en international færøsk virksomhed, som leverer kurser over hele verden.

Læs mere om de forskellige oplæg på NLVs Distansnetværks hjemmeside:
http://distans.wetpaint.com/