Hvordan kan flere voksne få råd til grunnleggende opplæring?

400 000 voksne i Norge sliter med å lese og skrive.

 

Mange av dem har behov for å ta grunnskole og videregående opplæring for å holde seg i, eller bli en del av arbeidslivet. Regjeringen har oppnevnt et ekspertutvalg som skal utrede hvordan de kan sikres bedre økonomisk hjelp og bistand mens de går på skolen.

Läs mer