Hvordan når vi de, der er svære at nå? Seminar 2

NVL digitals forskningsprojekt: Livslang lærings rolle i den digitale transformation og digitale inklusion (Kun for inviterede deltagere)

 

NVL digitals forskningsprojekt: Livslang lærings rolle i den digitale transformation og digitale inklusion

På seminaret præsenterer professor Mie Buhl og post doc. Maria Hvid Bech Dille Aalborg Universitet København resultater og anbefalinger fra forskningsprojektet. Endvidere inviteres til en afprøvning af et tool kit, der er udviklet i projektet til målgruppen.

Tid: 17. august 14.00-16.00

Målgruppe: Kun for inviterede kommuner

Sted: Aalborg Universitet, A.C Meyers Vænge 15, 2450 København. 

Arrangører: NVL Digital

Spørgsmål kan stilles til: Kristine Krogh Larsen, Kristine.Krogh.Larsen@stukuvm.dk

Mere information om seminaret

Dette seminar er for alle der arbejder med voksnes læring og er interesserede i digitaliseringens effekter på samfundet og livslang læring. Lignende seminarer arrangeres i alle nordiske land 2021-2022. NVLs netværk NVL Digital arbejder i 2022 med en værktøjskasse og en serie anbefalinger til, hvordan vi skal kunne bidrage til at skabe et digitalt Norden på befolkningens vilkår. Dette danske seminar er del af dette arbejde.