Hvordan undervis voksne?

En toårig kampanje for å styrke kursholderes kompetanse i voksenpedagogikk går mot slutten.

 

Etter to år med kurs Norge rundt har 450 instruktører og lærere lært om hva som motiverer og fremmer voksnes læring.Tilsammen 30 kurs med over 450 deltakere er gjennomført hittil. Ved årets slutt har radarparet Astrid og Sturla kjørt 40 kurs i alle landets fylker. Satsingen på opplæring i voksenpedagogikk er finansiert av Vox. 

Läs mer 

Kilde: VOFO