Hvorfor innovasjon?

 
Francesco Avvisati, Francesco Avvisati,

Varför innovation?

Konferensens första block hade Francesco Avvisati, analytiker från OECD:s center för pedagogisk forskning och innovation (CERI), som första huvudtalare.

Avvisati forskar i vilken typ av färdigheter och utbildning innovativa samhällen är betjänta av och hur innovation kan gynnas och mätas inom utbildningssektorn för att nå bättre inlärningsresultat, jämlikhet och kostnadseffektivitet.
Allmänt konstaterade Avvisati att vi har ett innovationsstyrt samhälle, vilket betyder att det är innovation som är drivkraften bakom tillväxten och därför behöver det i framtiden finnas tillgång till vuxenutbildning också för den del av befolkningen som i detta nu saknar den möjligheten.
– Det finns redan mycket innovation inom vuxenutbildningen, bland annat representerad av er som sitter här i salen, konstaterade Avvisati.
Avvisati nämnde tre typer av innovation inom utbildningssystemen: elitmodellen (forskning och utveckling, där innovationer slår igenom), den demokratiska modellen (lärande inom organisationer, stegvis inlärning) och en användarstyrd modell. I ett innovationsdrivet samhälle bör alla kunna anpassa sig till innovation och så kallad creative destruction, dvs. till det faktum att samhället förändras och omvandlas hela tiden och i allt snabbare takt, där Avvisati tog den ständigt föränderliga musikindustrin som ett exempel.
– Det är också viktigt att alla är inställda på att fortbilda sig och att delta i innovationsprocessen både som användare och skapare av innovation, sade Avvisati.

Mera utrymme för experiment

Enligt en OECD-undersökning är det till exempel inte datorfärdigheter eller förhandlingsförmåga som är viktigast i de mest innovativa jobben utan högst på listan kommer förmågan att komma med nya idéer och lösningar, viljan att ifrågasätta idéer och att presentera dem inför en publik.
– Brist på de rätta färdigheterna hos anställda leder till att företag inte är innovativa, sade Avvisati.
Enligt de resultat man kommit till i OECD har vi en rätt lång väg att gå innan målet att alla ska bli delaktiga av livslångt lärande är nått eftersom det t.ex. i Norden är de högst utbildade som i största utsträckning deltar i vuxenutbildning.
– Det behövs mycket mera utrymme för experiment inom vuxenutbildningen och mera forskning kring hur vi kan mäta resultaten, sade Francesco Avvisati.


Digitaliseringen påverkar alla sektorer

Dagens andra huvudtalare var Paul Chaffey, administrativ direktör för näringslivsföreningen Abelia i Norge.

Han började med att ställa den 250-hövdade publiken inför ett litet kunskapstest. Han visade upp en bild av en väldigt liten bil och frågade om vi kände till vilket bilmärke det handlade om. Vi fick veta att bilen heter Tata Nano, är producerad i Indien och är enligt Chaffey en innovation som kan göra livet enklare och tryggare för personer som behöver ett fordon men inte har råd med en bil. Bilen kostar nämligen ca 2000 euro och är tänkt att kunna ersätta en cykel eller en motorcykel.
– Geografi betyder mindre, kunskap betyder mera, sade Chaffey.

Hälsa och omsorg högsta prioritet

– Hur fort är fort, frågade Chaffey och visade med exempel hur den digitala revolutionens tekniska ingredienser (bredband, mikroprocessorer, minneskapacitet mm.) blir effektivare, snabbare och billigare på allt kortare tid.
Chaffey underströk att den digitala racerfarten påverkar alla sektorer.
– Men vi blir inte bättre ledare i samma tempo, påpekade Chaffey. 
Chaffey nämnde hälsa och omsorg som den viktigaste innovationssektorn och han sade att innovationsprocessen visserligen är öppnare än förr, som en tratt med många hål i, men att det fortsättningsvis tar alltför lång tid att få innovationer ut i samhället. Han sade sig stöda byråkrati i princip, men såg den samtidigt som en bromskloss för innovativt tänkande.
– De bästa innovatörerna är de som hittar saker på ställen där andra inte ser dem, sade Chaffey.

Dr. Francesco Avvisati
Dr. Francesco Avvisati

PDF | VIDEO

CERIs Innovationsstrategi


Paul Chaffey
Paul Chaffey

PDF | VIDEO


Her er spørsmålene som deltakerne stilte etter foredragene.
Hvorfor innovasjon?
PDF