Hvorfor læser mænd ikke manualer?

 

Hvorfor læser mænd ikke manualer?

Forskel på læsevaner mellem mænd og kvinder i Island

Læsefærdighed er grundlæggende for enhver uddannelse og læring, også den der foregår udenfor eller efter det formelle skolesystem. Det er nøglen til samfundsmæssig, økonomisk, politisk og kulturel medvirken. Netop derfor har voksnes læsedygtighed sikkert aldrig været så vigtig som den er i dag. Det er en kritisk faktor i menneskers forandringsdygtighed og evne til at tilpasse sig i en hurtigt foranderlig verden, at adaptere på et arbejdsmarked der kræver konstant nye kvalifikationer og færdigheder.
Til at kunne agere og medvirke i nutidens oplysningssamfund, er der blevet lagt forøget vægt på fundamentale færdigheder. Adgang til oplysninger, for eksempel på Internet bliver værdiløst hvis ikke den enkelte er i stand til at læse og forstå det der står. Betydelsen og vigtigheden for at kunne at læse viser sig måske mest markant hos voksne mennesker ordblinde, men de har i takt med disse forandringer, i højere grad siddet tilbage på arbejdsmarkedet og faldet ud af traditionelle uddannelser.

En tiendedel lider af ordblinde

Over en tiendedel af befolkningen i Island lider for en eller anden form af ordblinde og mange af dem har faldet ud af sin uddannelse af den grund. Særlig indsats har været til at få denne gruppe til at uddanne sig på ny, blandt andet på grundlag af en undervisningsplan for ordblinde udviklet af Mimir voksenuddannelsescenter i Reykjavik og understøttet af fagforeninger og Undervisningsministeriet i Island, der har det formål at hjælpe ordblinde med at komme ind i uddannelsessystemet på ny.

I årlig uge for livslang læring “Vika simenntunar” var der særligt fokus på regionalt plan at opfordre denne gruppe til at søge information og kurser om ordblinde. SIMEY voksenuddannelsescenter på Akureyri i nord Island fokuserede specielt på denne gruppe under ugen og efterfølgende har der været møder med fagforeninger i regionen til at forberede undervisningsmateriale og organisere kurser for voksne ordblinde.

Soffia Gisladottir, forstander for SIMEY, siger at interessen for deres kurser og informationsmøder har været utroligt postiv, “… men det er dog stadigvæk et tabu emne hos voksne, særligt hos mænd. Vi havde en del kvinder der tog kontakt med os for deres ægtefælder eller sønner Selv om vi er bedre oplyste om ordblinde i dag end vi var, så har vi stadigvæk svært med at nå til mænd og dem der har mindre uddannelse bag sig.”

Spørger mænd ikke om hjælp?

“Det er måske ikke så sært, men det er en paradox”, siger Gudmundur Kristmundsson, professor ved Islands pedagogiske universitet. “Der er følge mellem vores selvvurdering og selvtillid, som betyder at de der har svært med at læse har svært med at sige fra. Dette gør sig specielt gælende for mænd. Måske er det derfor at vi ikke læser manualer?”

Læsefærdighed og læsevaner i Island
Fra undersøgelse om læsefærdighed og læsevaner i Island, 2005

Men det er ikke kun der hvor kvinder overgår mænd. Mænd står også værre end kvinder når det gælder læsefærdigheder og i følge en ny forskning ser afstanden mellem dem ud til at øges. Dette forholder sig anderledes i internationelle undersøgelser som PISA rapporten fra 2000, hvor der ikke er markant forskel mellem mænd og kvinder.

Læsefærdighed og læsevaner i Island, 2005
Fra undersøgelse om læsefærdighed og læsevaner i Island, 2005

En ny undersøgelse kigger nærmere på fobindelsen mellem læsevaner og læsefærdigheder i Island. Guðmundur Kristmundsson har, sammen med Elisabet Arnardóttir, forsker på Island pedagogiske universitet, for nyligt ofentligjort resultater fra en to årig undersøgelse på forbindelsen mellem voksnes læsefærdigheder og læsevaner. Undersøgelsen nåde til lidt over 300 deltagere og blev foretaget på fire store arbejdspladser i samarbejde med personalechefer. I følge dem er der ikke før blevet undersøgt med forbindelsen mellem læsefærdigheder og læsevaner i Island. “Resultaterne viser at læsevaner har ændret sig meget hurtigt, specielt indenfor de sidste 10 år”, siger Elisabet.

At lære hvad du læser

I følge Gudmundur og Elisabet må vi foksuere mere på hvad der sker i hjemmet til at foreberede børn for læsefærdighed og undervisning i skolen. “Det er altid svært at nå til dem der har relativt lidt uddannelse. Dette gør sig specielt gældende når vi skal få fat i dem der har svært med at læse. Men en måde at tackle det problem på er at styrke læsevaner, blandt andet i hjemmet.” Vi er også blevet dygtigere til at vurdere os selv og hvad det vi kan. Selvom selvvurdering og selvtillid følges ad i den grad at de der har mindre uddannelse vurderer sig lavt, er de godt bevidste om hvad det er de har brug for og hvordan de kan opnå det. “Som regelt vil voksne med mindre uddannelse hellere forbedre forståelsen af skrevet tekst end hvor hurtigt de læser teksten”, siger Gudmundur. Der er så stadigvæk håb om at mænd finder ud af at indstille klokken på båndoptageren i fremtiden ... altså hvis de så gider at læse manualen.

For nærmere information om forskingsundersøgelsen kan i kontakte Gudmundur Kristmundsson, gudkrist(ät)khi.is.

Text och grafik: Arnbjörn Ólafsson