Hyvä koulutuspohja auttaa sopeutumaan muutoksiin

 

OAJ:n toinen varapuheenjohtaja Päivi Koppanen on seurannut Oriveden tilannetta tarkkaan. Hän varoittaa opettajien lomautuksista.

Ammattikasvatusneuvos Päivi Koppanen on kotoisin Oriveden Suomasemasta, missä hän viettää kaiken vapaa-aikansa.

– Opettajiin kohdistuvat lomautukset olisivat hirveä asia, ja OAJ tulee puuttumaan tähän, jolloin Orivesi tulisi saamaan erittäin negatiivista mainetta. Sekä oppilaat että opettajat kärsisivät tilanteesta.
– Edellisen laman yhteydessä tehdyt säästötoimenpiteet näkyivät selvänä piikkinä nuorten syrjäytymismäärissä. Varsinkin heikoimmat oppilaat kärsisivät säästötoimenpiteistä ja koko kouluvuosi kärsisi. Jos yksi opettaja vastaisi kahdesta luokasta, ei eniten tukea tarvitsevien oppilaitten opiskelusta tulisi välttämättä mitään, vaikka erityisopetus säilyisikin. Myös turvallisuusasiat on pidettävä mielessä, täällä väki muistaa edelleen esimerkiksi Yhteiskoulun ampumistapauksen.

Lue lisää

Lähde: Oriveden Sanomat