Hyvä lukija

 

Hyvä lukija,

tämä DialogWebin numero käsittelee opinto-ohjausta ja urasuunnittelun ohjausta. Työelämässä tarvitaan molempia. Ihmiset, jotka haluavat muodollisen tunnustuksen todellisista taidoistaan (validering), pyrkivät yleensä siten edistämään uraansa, luomaan itselleen uusia mahdollisuuksia työmarkkinoilla tai hakeutumaan koulutukseen. Eikä tämä onnistu ilman ohjausta.
Tämä DialogWebin toinen numero sisältää artikkeleita opinto- ja uraohjauksesta Pohjoismaissa. Norjassa kirjastojen työntekijät ovat kiinnostuneet oppimisesta tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa, ja siellä kirjastot ovatkin ohjauksen edelläkävijöitä. Tanskassa suurimpana haasteena nähdään ohjauksen saaminen työpaikoille; se onnistuu esimerkiksi puhelimitse tai tietotekniikan välityksellä. Ruotsissa oppimiskeskusten lukumäärä on lisääntynyt voimakkaasti ja opitun tunnustaminen laajenee uusille aloille. Suomessa tiedostetaan, että elinikäinen ohjaus tukee elinikäistä oppimista. Islannissa on saatu päätökseen kaksivuotinen projekti, jossa tutkittiin työpaikoilla tapahtuvan opinto- ja uraohjauksen mahdollisuuksia.

Nykymaailmassa eri vaihtoehtoja on lukemattomia ja kaikki tiet ovat avoinna. Siksi on ensiarvoisen tärkeää saada keskustella eri mahdollisuuksista sellaisen ihmisen kanssa, joka tietää, minne nuo tiet johtavat. Siihen tarvitaan ohjaajaa, joka osaa auttaa ohjattavaa selkeyttämään tavoitteitaan ja toiveitaan. Ohjaajaa, joka osaa sovittaa yksilön kokemukset, ominaisuudet ja kiinnostuksen kohteet yhteen näiden tavoitteiden kanssa – ja neuvoa, kuinka nämä tavoitteet voi saavuttaa.

Sigrún Magnúsdóttir, suomennos Saara Kurkela

“Would you tell me, please, which way I ought to go from here?” asked Alice
“That depends a good deal on where you want to get to,” said the cat
“I don’t much care where,” said Alice
“Then it doesn’t matter which way you go,” said the cat
(Lewis Carrol, Alice’s Adventures in Wonderland, chapter VI)