Hyvä lukija

 

Hyvä lukija,

Ruotsin joustavan oppimisen keskus(CFL) pyrkii tekemään elinikäisen oppimisen mahdolliseksi kaikille vahvistamalla ja kiihdyttämällä joustavan oppimisen kehitystä kunnallisessa aikuiskoulutuksessa, kansansivistystyössä sekä työelämässä.
Joustavaksi oppimiseksi tai joustavaksi opetukseksi kutsuttu koulutusmuoto on kehittynyt paljon alkuajoistaan 1990-luvun puolivälistä. Alun perin joustava oppiminen tarkoitti tietotekniikka-avusteista etäopetusta, mutta nykyisin sillä tarkoitetaan useiden eri työtapojen, ratkaisujen ja teknisten apukeinojen yhdistelmiä.

Aikuiskoulutuksessa on alkamassa uusi aikakausi. Yhteiskunnan muutosten vuoksi yleissivistys, koulutus ja täydennyskoulutus tulevat yhä tärkeämmiksi. Uusia kohderyhmiä hakeutuu aikuiskoulutukseen. Uusi aika tuo mukanaan uusia haasteita, jotka voidaan ratkaista vain joustavia koulutusmuotoja hyödyntävän aikuiskoulutuksen avulla.

Muutokset merkitsevät aina uusia haasteita. Aikuiskoulutussektorin haasteena on tarjota laaja koulutustarjonta yhteiskunnassa, jossa sivistyksellä, koulutuksella ja täydennyskoulutuksella on yhä merkittävämpi rooli. CFL:n haasteena on tukea kunnallista aikuiskoulutusta ja kansansivistystyötä kehittymään siten, että ne voivat vastata kysyntään tarjoamalla joustavaa aikuiskoulutusta.

Lue lisää:
www.cfl.se//default.asp?sid=1791

Hans-Inge Persson, pääjohtaja, Ruotsin joustavan oppimisen keskus CFL