Hyvä lukija!

 

Mielenkiintoinen suomalaisartikkeli kertoo naisesta, joka on opetellut tietokoneenkäytön kypsällä iällä. Lukija saa itse päätellä, onko kone työväline, harrastus vai elämänkumppani. Jännittävä tarina joka tapauksessa.
Ruotsin artikkeli puolestaan on hiukan vakavampi. Samhall AB on tärkeä voimavara yhdenvertaisuuden edistämistyössä. On hiukan yllättävää, että vaikeasti vammaiset ja laajentuva, voittoa tuottava kaupallinen toiminta voivat muodostaa niin toimivan yhdistelmän.
BKA eli Basiskompetanse i Arbeidslivet on kunnianhimoinen norjalaisohjelma, jonka tavoitteena on kehittää työelämässä tapahtuvaa perustaito-opetusta.  Kuka ottaa tuon haasteellisen tehtävän vastuulleen muualla Pohjoismaissa ja Baltiassa?
Luku- ja kirjoitustaito ovat olennaisia perustaitoja. Tiedämme, että lukivaikeudet vaikeuttavat selvästi työllistymistä. Tanskalaisartikkelissa referoidaan pohjoismaista raporttia, jonka mukaan Pohjoismaiden väestön formaaleista luku- ja kirjoitustaidoista ei ole selvää kuvaa, koska niitä ei ole kartoitettu riittävästi. Artikkeli esittelee kolme esimerkkiä alalla tehtävästä työstä.
Viron erityinen tilanne käy ilmi pitkäaikaistyöttömistä kertovassa artikkelissa. Ongelma koskee Virossa lähinnä vähemmistöä, mutta samanlaisia ongelmia pohditaan monilla alueilla Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

Toivotan antoisia lukuhetkiä. Lukiessasi huomaat, kuinka kiehtovasti yhtäläisyydet ja erot sulautuvat yhteen. Jos asiaa pysähtyy hetkeksi miettimään, ongelmamme ja haasteemme ovat yhteisiä!