Hyvä lukija,

 

Tanskassa asetettiin hiljattain kansansivistystoimikunta, jonka tehtävänä on tehdä näkyväksi ja tukea kansansivistyksen merkitystä demokratialle ja kansalaisuudelle opetuksessa ja yhdistystoiminnassa. Dansk Folkeopplysnings Samrådin hallituksen puheenjohtajan Per Paludan Hansenin mukaan Tanskan kansansivistyssektorilla ei ole ollut helppoa viime vuosina, mutta nyt tunnelin päässä näkyy valoa. Norja on prosessissa askeleen verran edellä: nonformaalista oppimisesta tehdyn selvityksen perusteella valmistellaan uutta lakiesitystä. Uutinen uudesta laista on otettu vastaan myönteisesti, mutta muutosten seurauksia odotetaan jännittyneinä. 

Ruotsin kansansivistysliitto (Folkbildningsförbundet) käyttää vertailukohtana Obaman town hall meetingejä ja asettaa ihmisten välisen vuoropuhelun kehityksen ytimeen. Sekä valtion ja kansalaisyhteiskunnan välinen vuoropuhelu että ihmisten välinen integraatioon pyrkivä vuoropuhelu antavat sivistysliitoille uusia mahdollisuuksia ja tehtäviä, toteaa pääsihteeri Maicen Ekman.

Islannissa pidetty konferenssi on hiljattain poikinut uraauurtavan yhteistyösopimuksen formaalin ja nonformaalin sektorin koulutuksen järjestäjien välille. Tavoitteena on nostaa osaamistasoa matkailualalla, jonka työntekijöistä hyvin suurella osalla ei ole ammattikoulutusta. Järjestelystä hyötyvät sekä nonformaalin sektorin koulutuksen järjestäjät että Islannin matkailuelinkeino.

Tässä DialogWebin numerossa esitellään myös hieman Ahvenanmaan ja Färsaarten nonformaalia koulutustarjontaa. Färsaarilla sivistysliitot nukkuvat ilmeisesti ruususen unta, kun taas Ahvenanmaalla nonformaalin koulutussektorin laajamittaisin ja jännittävin toiminta tapahtuu artikkelissa esitellyn Pohjoismaiden Ahvenanmaan instituutin (Nordens Institut på Åland) puitteissa.

Lisäksi suomalaisessa artikkelissa esitellään tutkimus, jonka mukaan vapaan sivistystyön opinnoilla on myönteisiä vaikutuksia yksilön että yhteiskunnan tasolla.

Nonformaalin oppimisen edellytykset tuntuvat olevan Pohjoismaissa paranemaan päin, ja sen myönteisten vaikutusten dokumentointia tehdään näkyväksi. Kevät näyttää siis valoisalta.

Hyviä lukuhetkiä toivottaa
Hilde