Hyvä lukija,

 

Asia on vakava, sillä opettajilla on ratkaiseva rooli aikuiskoulutuksen laadun ja tehokkuuden takaajina. Heidän työllään on myös ratkaiseva vaikutus siihen, kuinka motivoituneita osallistujat ovat tulevaisuudessa jatkamaan aikuisopiskelua. Marcella Milana ja Anne Larson, jotka työskentelevät Århusin yliopistoon kuuluvassa kasvatustieteen yksikössä (Danmarks Pædagogiske Universitetsskole), kuvailevat tätä problematiikkaa tässä DialogWebin numerossa. 

Tällä kertaa tarkastelemme lähemmin nimenomaan tutkimusta ja luovuutta. Lehdessä raportoidaan muun muassa kolmannesta pohjoismaisesta aikuiskasvatusalan tutkijakonferenssista, joka järjestettiin Tanskassa huhtikuun lopussa. DialogWebin lisäksi aiheesta on lisätietoa myös NVL:n teemasivuilla.