Hyvä lukija

 

Hyvä lukija,

Tieto on valtaa, lausui Sir Francis Bacon vuonna 1597, ja tuo sanonta oli tuolloin yhtä ajankohtainen kuin tälläkin hetkellä. Nykyisin osaaminen on noussut toiseksi tärkeäksi valta-aseman edellytykseksi. Työvoiman ja osaamisen kehittäminen nähdään perusedellytyksinä Pohjolan tasapainoiselle talouskasvulle, kilpailukyvylle ja yhteiskunnalliselle hyvinvoinnille.

Pohjoismaiden ministerineuvosto ja tanskalainen aivoriihi Huset Mandag Morgen ovat yhdessä laatineet raportin, jossa tutkitaan Pohjoismaiden mahdollisuuksia menestyä globaalissa innovaatiotaloudessa. Asiakirjassa korostetaan yhtenäisen pohjoismaisen johtajuuden tarvetta. Menestysstrategioiksi tarjotaan alueen vahvuuksien selvittämistä, pohjoismaisen hyvinvointipolitiikan markkinointia sekä pohjoismaisuuden kehittämistä brändiksi, joka perustuisi Pohjoismaiden omaleimaiseen kulttuuriin ja arvoihin. Lisäksi raportissa kehotetaan alueen maita ottamaan oppia toisistaan ja koordinoimaan suunnitellut toimet keskenään.

Lähialueyhteistyö tuo pohjoismaiselle yhteistyölle lisää mahdollisuuksia. Baltian maiden ja Luoteis-Venäjän nopea talouskasvu ja yhteiskunnallinen kehitys on merkittävä alueellisen kehityksen voimavara. Koulutus- ja kulttuuriala ovat avainasemassa Pohjoismaiden ja lähialueiden yhteisiä intressejä ja yhteistyömahdollisuuksia pohdittaessa.

Emme kuitenkaan saa pysähtyä paikallemme. ”Meidän on jatkuvasti kehitettävä koulutusjärjestelmää jotta kaikki kansalaiset saataisiin mukaan; (...) joustavuutta, eri sektorien välistä yhteistyötä, (...) yrittäjyyttä ja innovatiivisuutta on painotettava paljon suuremmassa määrin kuin nykyisin, sillä nämä ovat erittäin keskeisiä ja voimannuttavia osatekijöitä globaalissa kilpailussa”, Karen Brygmann toeteaa vuoden 2006 ensimmäisessä DialogWebin numerossa.

Antra Carlsen, NVL pääkoordinaattori

Keskustele artikkelista

Foorumissa