Hyvä lukija

 

Valtionjohtajat haastavat ja kehottavat mielellään kansalaisia mukaan osaamisyhteiskunnan rakentamiseen niin uudenvuodenpuheissa kuin  valtionbudjeteissa. Meidän alallamme – aikuisten oppimisessa – tutkimus vaikuttaa siihen, mitä pedagogisia välineitä opetuksessa käytetään. Lisäksi se vaikuttaa merkittävästi tarjolla oleviin ja kehitettäviin opiskelumuotoihin.
 
Yhtä lailla pieni yritys kuin suuri valtiokin pystyy vakiinnuttamaan asemansa ja valtaamaan alaa vain tuntemalla omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Niinpä aikuisten oppimisen tutkimus on ratkaisevan tärkeä edellytys sille, että ymmärrämme ja tunnustamme aikuisten, aktiivisten kansalaisten panoksen merkityksen kilpailutetulle osaamisyhteiskunnallemme. Tämä koskee sekä heidän formaalia että ei-formaalia osaamistaan.

Ensimmäinen askel maalia kohti täytyy ottaa lähtöpisteestä. Tutkimus voi, ja sen tulee, edesauttaa tämän lähtöpisteen löytämistä. Se voi myös kartoittaa hyviä käytäntöjä, joiden avulla löydämme suorimman reitin maaliin.  

Tässä DialogWebin numerossa pyrimme siis luomaan katsauksen siihen, mitä tapahtuu aikuisten oppimisen tutkimuksessa alueellamme.

Hyviä lukuhetkiä!