Hyvä lukija

 

Hyvä lukija,

”Tavoitteena on yhteiskunta, jossa vallitsee sukupuolten välinen tasa-arvo.” Näin todettiin pohjoismaisessa tasa-arvokonferensissa, joka pidettiin vastikään Lillestrømissä Oslon lähistöllä. Konferenssin avasi Norjan tasa-arvoministeri Karita Bekkemellem, joka korosti muun muassa sitä, että miesten on aika tuoda oma panoksensa tasa-arvokeskusteluun. – Miesnäkökulma on saatava esiin. On tärkeää, että miehet vaikuttavat keskustelun suuntaviivoihin ja osallistuvat muutostyöhön niillä aloilla, joilla miesten asema on huono. Osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet ovat tasa-arvoisen yhteiskunnan edellytyksiä, tasa-arvoministeri totesi.

Pohjoismaiden tulisi yhdistää voimansa tasa-arvoaatteen edistämiseksi. Tasa-arvoaatteen mukaan ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta sukupuolesta, ihonväristä, uskonnosta ja seksuaalisesta suuntautumisesta. Pohjoismaisen yhteistyön sanotaan olevan lajissaan maailman vanhin alueellinen yhteistyön muoto. Tätä voitaisiin hyödyntää enemmänkin tutkimustyössä, kuten tasa-arvotutkimuksessa tai miestutkimuksessa.

Tämänkertaisen DialogWebin teema on pohjoismainen mies. Kuka hän on, ja minne hän on matkalla? Miksi pojat ja miehet syrjäytyvät tietoyhteiskunnassa, joka nyt on muotoutumassa? Mitä seuraa siitä, että kaikilla koulutustasoilla niin monet pojat ja miehet keskeyttävät koulutuksensa? Miten miehet saataisiin ylös nojatuolista mukaan aktiiviseen kansalaistoimintaan? Onko mahdollista motivoida miehiä osallistumaan aikuiskoulutuskurssille?

Aihe herättää paljon kysymyksiä, joista moniin ei ole valmiita vastauksia. Toivomme, että tämä DialogWebin numero valaisee joitakin noista kysymyksistä ja herättää lukijoissa lisää kysymyksiä. Mitä useampi meistä kysyy tuollaisia kysymyksiä, sitä lähempänä ratkaisua olemme.Tämän numeron vastaava toimittaja: Tor Erik Skaar, tor.erik.skaar(ät)vofo.no
Tämän numeron vastaava toimittaja: Tor Erik Skaar, tor.erik.skaar(ät)vofo.no