Hyvä lukija!

 

Tämänkertaisen DialogWebin artikkelit käsittelevät laatukysymystä eri näkökulmista sekä formaalien että non-formaalien koulutusmuotojen osalta.
Suomalainen artikkeli kertoo laatutyöstä suomalaisyrityksessä, joka on saanut opetusministeriöltä laatupalkinnon järjestämästään oppisopimuskoulutuksesta. Islantilaisessa artikkelissa kerrotaan, miten melko yksinkertaiseen arviointityökaluun voidaan sisällyttää monta eri näkökulmaa non-formaalin koulutuksen laadun arviointiin.
Ruotsalaisessa toisen asteen jälkeisessä ammattikoulutuksessa laadunvarmistusjärjestelmä suunnitellaan samanaikaisesti kuin itse koulutusohjelma.
Ahvenanmaan artikkeli antaa esimerkkejä siitä, kuinka pedagogisen tuen laadunvarmistus voidaan sisällyttää verkkopohjaiseen lukio-opetukseen. Kyseinen koulutusohjelma on suunnattu aikuisille, jotka tarvitsevat sekä muodollista että todellista pätevyyttä korkea-asteen opintoihin. 

Innoittavia lukuhetkiä!
Inger Eriksson