I 2007 brukte Island flere midler på utdanning enn alle andre OECD land

 

Summen av Islands utgifter til utdanning lå på 7,8 % av brutto nasjonal produkt i 2007 og dermed havnet Island på første plassen blant OECD landene. Veid gjennomsnitt for OECD var 6,2 % av BNP og gjennomsnittet for OECD landene var 5.7. Utgifter til utdanningsorganisasjoner i Island som andel av BNP falt med 0,2 % fra 2006. Summen av offentlige utgifter til utdanning på Island i å 2007 var 17,4 % på samme tid som gjennomsnittet i OECD landene var 13,3 %. I alle land innen OECD med sammenliknende data økte offentlige utgifter til udanning i årene 2000 til 2007.

Mer informasjon på engelsk: www.statice.is/Pages/444?NewsID=4965