I Wellamo-institutet identifieras kunnandet

Planerare-lärare Merja Kittelä från Wellamo-institutet skriver på Medborgarinstitutens förbunds (KoL) webbsidor om erkännandet av studier vid det egna institutet.

 

Det finns så mycket samlat kunnande, att man nu kunde visa det på andra sätt än närvarointyg.

Efter en tillställning med temat Open Badge, som KoL arrangerade hösten 2015 blev Wellamo-institutet intresserad av att börja definiera studienivåer för sina studernde. Open Badge –märket omdöptes till Taitaja (”Kunniga”) och på våren 2017 fick man ansöka märket. Förutom baskunskaper skulle den studerande ha mångsidig erfarenhet och tekniskt kunnande av olika uppgifter och arbeten och kunna tillämpa och planera.

  • Kittelä skriver, att medborgarinstitut har en markant roll vad beträffar inlärning av nya kompetenser och uppdaterande av kunnande utan formell validering eller examen. I studieplanen vid många orter finnes kurser som utnyttjas i yrkesutbildningen som kompletterar studiehelheten och ger mer kunnande för en själv då man siktar på intressanta arbetsuppgifter. Det är nyttigt att kombinera den fria bildningens hobbyiriktade studier med de studier som kompletterar kunnandet vid yrkesutbildningen.

Det finns utmaningar med individualiseringen. Till exempel vid koordinerande av mellanstadiets yrkes- och fria bildningens läroanstalters gemensamma studievägar och identiefierande av kunnandet.

Mer om medborgarinstitut

Wellamo-institutet (på engelska):