I en ny trepartsaftale er parterne enige om ekstraordinær støtte til fastholdelse af lærlinge

Aftalen handler om økonomisk støtte til oprettelse og fastholdelse af lærepladser bl.a. i form af en løntilskudsordning, øget lønrefusion til virksomheder og et løntilskud til ordinære uddannelsesaftaler.

 
Foto: Mimi Thian Foto: Mimi Thian

Corona-situationen har påvirket virksomheder og skoler og gjort det vanskeligt at fastholde praktikpladser og ansætte lærlinge i Danmark. Regeringen og arbejdsmarkedets parter har derfor d.28.maj indgået aftale om økonomisk støtte til oprettelse og fastholdelse af lærepladser bl.a. i form af en løntilskudsordning, øget lønrefusion til virksomheder, der har og vil ansætte lærlinge, samt et løntilskud til ordinære uddannelsesaftaler.

De nye tiltag finansieres af opsparede midler i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, AUB. Indbetaling til AUB suspenderes for alle arbejdsgivere resten af 2020 og medvirker til at balancere indtægter og udgifter i AUB.

Indgåede lærepladsaftaler næsten halveret

Tal fra den 2. juni 2020 viser, at antal indgåede lærepladsaftaler i perioden 12.marts til udgang af april 2020 næsten er halveret i forhold til samme periode 2019 pga. COVID-19 (dette eksl. SOSU, social og sundhedsuddannelser og PAU, pædagogisk assistentuddannelse).

Den nye trepartsaftale er indgået med henblik på at modvirke nedgangen af lærepladsaftaler.