I kunsten ligger nøgle til innovation

 

Den innovation, som næsten alle arbejdspladser tragter efter i disse år, kommer langt fra af sig selv. Den skal omhyggeligt og bevidst stimuleres. Mange virksomheder har som udgangspunkt behov for at stille helt grundlæggende spørgsmål som: Hvad gør vi i grunden konkret i dagligdagen for at fremme et kreativt miljø? Og hvordan kan vi bedre understøtte medarbejderne i at bevæge sig imellem henholdsvis velkendt territorium af eksisterende erfaring og viden og ind i det ukendte land, som nødvendigvis også må betrædes, før de banebrydende ideer opstår?
Lektor og ph.d. Lotte Darsø, Learning Lab Denmark ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, har i en årrække forsket i, hvordan brugen af kunstneriske processer kan stimulere nytænkning og innovation. Udbyttet kan både være nye tilgange til problemløsning, at der skabes en fælles forståelse og fundament for det interne samarbejde, at man konkret fremmer kreativitet og innovation samt at man skaber forandring og forankrer denne, påpeger hun.

Kræver mod at være nysgerrig

- Det kræver mod at innovere, men mod på en anden måde end vi er vant til, for det kræver, at man tør forlade den sikre havn af egen viden og ind imellem at være dum, naiv, nysgerrig og sårbar. Samtidig kræver innovative projekter naturligvis dyb viden, ny viden og kombination af viden. Men det er udforskning af det ukendte land af ikke-viden, der giver kvantespringet, og her er forudsætningen menneskelige relationer af tillid, siger Lotte Darsø.
Kunsten har en potentiel rolle at spille i skabelsen af såvel menneskelige relationer som i udforskningen af det nye og ukendte. Vi udfordres og erfarer på helt nye måder, når vi sammen med en kollega stilles overfor et hvidt lærred med hver sin pensel og uden at måtte mæle et ord skal skabe et fælles abstrakt maleri. Eller når vi pludselig får overrakt taktstokken af en professionel dirigent og skal dirigere koret af kolleger, som overraskende stemmer i på den mindste, usikre bevægelse fra den ene hånd.

Rationalitet og analyse i høj kurs

Lotte Darsø har trænet mange mennesker fra forskellige verdensdele i kreativitet og innovation og hæfter sig blandt andet ved, at det især er i de vestlige lande, at vi lader kreativiteten blive hjemme, når vi skal på arbejde. Det er den venstre, logiske, hjernehalvdel der er i fokus, for der lægges vægt på analyse og rationel tænkning i erhvervsvirksomhederne i Vesten. Faren er, at vi glemmer helhedsforståelsen, følelserne og kreativiteten, men det kan et målrettet samarbejde med kunstnere som inspiratorer og provokatører være med til at imødekomme, understreger hun.


Nye teorier og teknikker om innovation og læring

Ved Kreativitet, Innovation og Læring på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole arbejder en gruppe forskere med at skabe ny teori og nye modeller og teknikker i forhold til, hvordan kunstneriske processer meningsfuldt kan implementeres i organisatoriske forandringsprocesser og endvidere medvirke til at styrke organisationers innovationsprocesser.
Læs mere om de igangværende projekter på
www.dpu.dk/site.aspx?p=8451
Læs desuden om DPU’s nye masteruddannelse i Leadership and Innovation in Complex Systems på www.laics.net:80/

Idékatalog til professionshøjskoler

Uddannelsen af lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, erhvervsøkonomer og andre med en videregående uddannelse skal i fremtiden finde sted på syv nye professionshøjskoler. Professionshøjskolerne skal bidrage til at gøre Danmark til et førende iværksætter- og vidensamfund.
Undervisningsministeriet har lavet et idékatalog, som skal inspirere de nye professionshøjskoler til udvikling og innovation. Kataloget findes på
http://pub.uvm.dk/2007/innovationskraft/