I takt med tiden? Kompetanseutvikling i arbeidslivet

Det var overskriften for årsmøtet som Arbeidslivets opplæringssenter og NVL Island stod for nylig. Fokus var på arbeidslivets kompetansebehov og forskjellige måter for kompetanseutvikling

 

Key-note var Ida Thomson, hun presenterte NVL s rapport om kompetanseutvikling i arbeidslivet som nettet om kompetanse i og for arbeidslivet utarbeidet. Dette var for første gang at årsmøtet ble holdt online. Rundt 100 deltakere fulgte med på Facebook deltok i diskusjon, sendte inn spørsmål og kommentarer i chatten.

- Vi står framfor de utfordringer som industri 04. bringer og påvirker arbeidslivet i sterkere grad under Covid-19. Vi vet at noen yrker forandres, andre forsvinner og helt nye yrker kommer til, sa Sveinn Aðalsteinsson direktør for Arbeidslivets opplæringssenter i sin åpningstale.

- Voksnes læring står som den femte søylen i utdanningssystemet og der spiller Arbeidslivets opplæringssystem hovedrollen sammen med livslanglæringssentrene rundt om landet. Målgruppen er den som rammes hardest, myndighetene må bevilge flere midler for å møte målgruppens behov sa, Karl Rúnar Þórsson, styreleder for Arbeidslivets opplæringssenter.

Her er kan du finne videoopptak fra årsmøtet