ISLAND - institutioner

 

Alþingi

Althing www.althing.is

 

Menntamálaráðuneytid

Utdanningsdepartementet i Island nor.menntamalaraduneyti.is

 

Alþýðusamband Íslands (LO)

www.asi.is

 

Samtök atvinnulífsins (SA) 

Arbeidslivets forbund www.sa.is 
 
 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

Arbeidslivets opplæringssenter i Island www.frae.is

 

Mímir símenntun Reykjavík

Mimir-livslang læringssenter www.mimir.is

 

Starfsmennt

Opplæringssentret Starfsmennt www.smennt.is

 

IÐAN, IDAN yrkesopplæringssenter

Fem forskjellige yrker har forent sine opplæringssenter under IDAN. Bil, bygge, metall, prent og mat fagene. På sidene kan man finne informasjon om utdanning innenfor disse fagene, formell utdanning og også etter- og videreutdanning. http://www.idan.is

 

Framvegis

Voksenopplæringssenter i Reykjavik www.framvegis.is

 

Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins

Elektrikernes opplæringskontor www.fsraf.is

 

Miðstöð Símenntunar á Suðurnesjum

Opplæringssentret på Suðurnesjum www.mss.is/english/ 

 

Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi

Voksenopplæringssentret på Vestlandet www.simenntun.is/

 

Fræðslumiðstöð Vestfjarða

Vestfjordenes opplæringssenter www.frmst.is

 

Farskólinn-miðstöð símenntunar á NV

Voksenopplæringssentrer på Nord-Vest Island www.farskolinn.is

 

SIMEY

Voksensutdanningssentret i Akureyri www.simey.is

 

Þekkingarnet Þingeyinga 

Kunnskapssentret i Thingeyjarsysla www.hac.is

 

Þekkingarnet Austurlands, Austurbrú

Østlandets opplæringssenter www.tna.is

 

Fræðslunet Suðurlands

Sörlandets opplæringssenter www.sudurland.is/fs

 

Viska Fræðslu- og símenntunarmiðstöð Vestmannaeyja

Vestmannaopplæringssenter www.viska.eyjar.is

 

Internasjonalt kultursenter

Informasjonssenter for utlendinger i Island. Sentret byr på sørvis for enkeltpersoner som har behov for informasjon og assistanse av enhver sort. Hvor skal man søke personnummer og hvilke blanketter skal fylles for å få oppholdstillatelse, informasjon om forsikring og skole. www.ahus.is

 

Vestfjordenes kultursenter

På disse hjemmesider kan man finne informasjon om Island og islandsk samfunn. De er særlig egnet for utlendinger som flytter til landet her kan de søke informasjon om rettigheter og plikter. www.fjolmenningarsetur.is