IVR Fagkonferanse

 

Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap arrangerer fagkonferanse tirsdag 3. juni 2014.
Konferansen har fokus på det faglige mangfoldet ved instituttet og på studieprogrammenes samfunnsrelevans - spennende innlegg ved faglige ansatte og tidligere studenter.

Vi inviterer tidligere og nåværende studenter, ansatte og andre med tilknytning til instituttet til faglig utveksling, nettverksbygging og hyggelig samvær.

 

Mer informasjon: http://www.ntnu.no/ivr/fagkonferanse2014