Ibn Rushd – om islam och svenskhet

 

Ibn Rushd ordnar kurser och cirklar i språk, matlagning och olika andra kulturyttringar. Det handlar om att skapa en bro från två håll - från den svenska vardagen till kultur och tradition från en annan del av världen och vice versa. Ofta handlare det också om att hjälpa deltagarna till en egen identitet som muslimer. Då blir det integration och en ömsesidig förståelse och ett berikande utan att nykomlingen assimileras och försvinner i mängden.
Och minst lika är det att lära sig om hur samhället i Sverige fungerar – om demokrati, om vem som bestämmer vad och andra grunder i samhällsbygget. Det är mycket vanliga cirklar.
Somaliern Abdullahi Haji Youssef i Härnösand håller med.

Viktigt med ett eget studieförbund

I många länder med immigration har man visat på det värdefulla i att stärka nykomlingarnas kulturtillhörighet. Det är en viktig förutsättning för lyckad integration och mångfald.
I Sverige lever omkring 350 000 muslimer. Många av dem upplever att de inte har tillträde till samhället. Många menar också att deras religion och livsföring betraktas med skepsis och att de diskrimineras i samhället. Det är mot den bakgrunden som Ibn Rushd ska ses. Det är nu ett statbidragsberättigat studieförbund och omfattar således den värdegrund som förordningen om statsbidrag för folkbildningen bygger på dvs att man ska
- stärka och utveckla demokratin
- främja verksamhet som gör det möjligt för kvinnor och män att påverka sin livssituation och engagemang för att delta i samhällsutvecklingen
- bredda kulturintresset i samhället, öka delaktigheten i kulturlivet

Samarbetsorganisationer

I över 6 år pågick samarbete mellan muslimska grupper och studieförbundet SENSUS. Från och med i år - 2008 – är Ibn Rushd ett självständigt studieförbund. Det är idag det minsta studieförbundet och har inte hunnit få den styrka som de gamla förbunden, med sin ofta sekellånga erfarenhet. Ambitionen är dock att det snart ska bli det självklara valet när grupper av människor sluter sig samman för att lära och då behöver hjälp med kompetenta studiecirkelledare och material för att komma igång.
Verksamheten bygger på 8 medlemsorganisationer på nationell nivå. Hit räknas bl a Islamiska förbundet i Sverige (IFIS), Sveriges Muslimska Scouter och Koranläsarnas förbund. De olika aktiviteterna som man erbjuder lockar ungefär lika många män som kvinnor. Studieförbundet arbetar också med lokala myndigheter för att ordna temadagar om integration och relaterade ämnen för olika målgrupper.

Projekt

Ibn Rushd arbetar i flera olika projekt för att lyfta upp olika frågeställningar. Ett sådant är handlar om integration och folkbildning. Ett annat handlar om att främja islamsk fredskultur och syftar till att utbilda muslimska ungdomar till fredsagenter. I ytterligare ett handlar om att fånga upp den politiska vilja som finns bland ungdomar i svenska förorter.

Länkar:
www.ibnrushd.se
www.fredsagenterna.se
www.forix.se