Idékatalog om vejledning på mellemlange og videregående uddannelser

 
VUE videnscenter for uddannelses og erhvervsvejledning har udgivet idékataloget ”46 idéer til vejledning på de mellemlange videregående uddannelser”
Kataloget er udarbejdet på baggrund af et undersøgelses- og udviklingsprojekt i VUE.
Mere om idekataloget og rapporten: www.vejledning.net