Ihmisläheisten alojen koulutuksen suosio rajussa nousussa

 
Sairaanhoitajan koulutukseen otettiin sisään 26 % edellisvuotta enemmän opiskelijoita, kun taas luokanopettajakoulutuksen aloittavien opiskelijoiden määrä nousi 13 %:lla ja lastentarhanopettajan koulutuksen aloittavien määrä 22 %:lla. Hakijamäärän kasvuun on monia syitä. Koulutusohjelmien rakennetta on muutettu ja kehitetty ja niiden imagoa on pyritty parantamaan. Hoitoalan ja opetusalan suosio johtuu mm. niiden käytännönläheisyydestä, hyvästä työllisyystilanteesta ja ihmisläheisyydestä. Opiskelemaan hakevien määrä on noussut myös muilla aloilla. Toisen asteen jälkeisten koulutusten hakijamäärä oli tänä vuonna suurempi kuin kertaakaan aiemmin 2000-luvulla. Hoito- ja opetusalan lisäksi kasvu on ollut rajua myös biotieteiden alalla.
Lisätietoa (tanskaksi):
Stor stigning i optaget på uddannelserne til lærer, pædagog og sygeplejerske
Velfærdsuddannelserne er Danmarks største uddannelser