Indhold og faglige udfordringer i dagligdagen

 

Wanja Petersen er uddannet sygeplejerske og leder og har i de seneste 14 år været leder i Tilhaldið.
- Min opgave er at skabe muligheder for de ældre borgere i kommunen. Tilhaldið er en mulighed for pensionister at få en dagligdag, hvor de fortsat kan dygtiggøre sig samt få forståelse for, hvor stor betydning en sund levevis har for livskvalitet, siger Wanja om sit arbejde.

Mangeartede muligheder

Tilhaldið holder til i en gammel og smukt renoveret bygning i Torshavns centrum. Her er det hver uge muligt for kommunens pensionister at vælge mellem 26 forskellige arrangementer, hvoraf størstedelen er kurser og forelæsninger. Og der er noget for enhver smag. På det ugentlige program er der computerkurser, sprogkurser, kurser i madlavning, i linedance, i maskinstrikning, vævning, i hornarbejde samt gymnastik for både mænd og kvinder er blandt de mangeartede tilbud. Ugentlige gåture, fællessang, debatter og læsegrupper er også blandt valgmulighederne.
Underviserne er fagfolk, for vi går ikke på kompromis med kvaliteten. Kontinuitet i undervisningen og i Tilhaldiðs øvrige virksomhed er vigtig og en sjældenhed i dag, hvor opfølgning ikke er en selvfølge. Og denne kontinuitet må vi selv skabe, siger Wanja.

Husfolk med medansvar

Og de mange ældre mennesker, der regelmæssigt gør brug af de talrige muligheder for aktiviteter, er ikke brugere, men husfolk, en betegnelse, som Wanja helt bevidst har valgt, da den bedre belyser de ældres rolle, når de kommer i Tilhaldið, end den mere uforpligtende betegnelse bruger. – De ældre har et medansvar for, at Tilhaldið fungerer. Stedet tilhører dem, og deres følelse af ejerskab er afgørende for, at de mange arrangementer skal lykkes, siger Wanja.
Rammerne er rigtig gode, og så må vi skabe indholdet. Dette forsøger jeg så, men altid i et samarbejde med husfolket. Det er jo ikke mig, der skal fortælle dem, hvad de skal lave, men jeg gør det, som er muligt for at opfylde deres ønsker, fortæller Wanja. Og ønsker og idéer er velkomne. Derfor har Wanja placeret en idé-kasse i korridoren, hvor alle kan fremsætte idéer og ønsker til fremtidige arrangementer og kurser.

Folkeoplysning med samfundsrelevans

Vi har alt for lidt respekt for ældre mennesker. I det offentlige rum fokuseres der alt for meget på de svage, som i virkeligheden er en forsvindende del af denne aldersgruppe. Vores ældre borgere er også en del af vores samfund, og dette afspejles i Tilhaldiðs aktiviteter, siger Wanja.
Udover de mange faste kurser arrangerer Wanja fra tid til anden forelæsninger og seminarer, der, udover at være af oplysende karakter, som oftest også kan sættes ind i en samfundsaktuel kontekst. Den senest afholdte forelæsning handlede således om fiskeri-kvoter, et højaktuelt emne i den offentlige debat.
Internettets fordele og ulemper vil også snart blive belyst i en forelæsning i Tilhaldið. Forleden viste en undersøgelse, at 36% af folk over 60 år ikke er på internettet. Dette ønsker Wanja at få ændret, og derfor har hun hyret en ekspert til at belyse internettets fordele og ulemper for ældre.

Fritaget for forpligtelser

Der er ikke tale om medlemsskab, og husfolket kommer og går, som de har lyst til. Disse mennesiker har været på arbejdsmarkedet i et langt arbejdsliv, så her i Tilhaldið skal de være fritaget for forpligtelsen af medlemsskab, fortæller Wanja.
Man kan være pensionist på så mange måder, er Wanjas holdning, og de stadig voksende besøgstal vidner om, at flere og flere af Torshavns ældre borgere vælger at bruge en del af deres hverdag i Tilhaldið. – Så vi har nok fat i den rigtige ende. Men kun det bedste er godt nok, så vi søger hele tiden at udvikle vores tilbud, siger Wanja.


Tilhaldið

Værested for de ældre borgere i Torshavns kommune, se www.torshavn.fo.
15.000 besøg i 2011. Af de næsten 20.000 borgere i Torshavns kommune er 3.500 over 60 år.
Der er åbent mandag til fredag kl. 9 til 16. 26 forskellige tilbud på det faste, ugentlige program.

Publicerad 22.3.2012