Individen i centrum när Europas valideringsexperter träffas i Århus

Närmare 170 deltagare från Europa diskuterar hur validering av vuxnas lärande skall utvecklas på den andra VPL-Biennalen.

 

Diskussionerna om dagens och morgondagens valideringssystem är livliga då över 170 deltagare från Europa träffas för en tre dagars konferens i Århus. Delegationer från bland annat Chile, Venezuela och USA har också hittat hit. Det är andra gången VPL-Biennalen arrangeras. Denna gång står individen i centrum. Utvecklingen av validering går framåt, och här är deltagarna överens om att framtidens system måste bygga på just invididperspektivet, och inte utgå från statens eller företagens behov. Det är en process som tar tid. Inte minst för att systemen som byggs inte skall konkurrera med andra, utan komplettera dem. Målet är en validering som hjälper människor att åstadkomma mer i sina liv med de kompetenser och förmågor de faktiskt har. Här kan implementeringen av nationella kvalifikationsramverk (NQF) vara en hjälp. Förutsättningen är att systemen är transparenta, relevanta och bygger förtroende.

Läs mer på Biennalens hemsida

Lyssna på NVLs podcast

Bilder, tweets, videon och mer hittar du också här