Indspil om læring for og i arbejdslivet

Malmö 26.8. 2016

 

09-09-2016
kompetenceudvikling
Indspil om læring for og i arbejdslivet Erla Sigurðardóttir

I NVLs nettverk Kompetanse sett fra arbeidslivet har representanter fra arbeidslivets parter og bransjer undersøkt og diskutert de utfordringer som framtidens systemer og strukturer for kompetanseutvikling i og for arbeidslivet står overfor nå. Målsetning for nettverkets arbeid er å identifisere og reflektere over de viktigste underliggende faktorene for hindringer og problemer for arbeidslivslang læring. Kartlegge, sammenligne, overveie, dra

Nettverket skrev underlag med utfordringer og rekommandasjoner og sendte på forhånd ut til om lag førti registre deltaker. Fredag 26. august 2016 presenterte nettverket disse foreløpige resultatene på en konferanse i Malmö for et bredt spekter av nordiske eksperter; representanter for arbeidsmarkedets parter, undervisningsministerier, arbeidsformidlinger og utdanningsaktører som ga innspill til videre arbeid, utdypet innhold og la til forslag på nye rekommandasjoner.  

Läs också artikeln från konferansen.

Resultat

Presentationer:

 

PDF-filer (se lista nedan)

2016-08-26-Innspil-Malmo-43.jpg  2016-08-26-Innspil-Malmo-50.jpg  2016-08-26-Innspil-Malmo-46.jpg  2016-08-26-Innspil-Malmo-42.jpg  2016-08-26-Innspil-Malmo-37.jpg  2016-08-26-Innspil-Malmo-09.jpg