Indvandreres kompetencer bruges ikke tilstrækkeligt

 

Kora – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning har lavet en kortlægning for Københavns kommune der bl.a. viser at kun 47% af de højtuddannede indvandrere fra ikke vestlige lande, der bor i København, og som har en uddannelse med fra deres hjemland, har et lønmodtagerjob. Og ud af dem, der er i job, er 63% ansat i job, de er overkvalificeret til. Bl.a. manglende danskkundskaber ser ud til ud til at have betydning. Det er både samfundsmæssigt og for den enkelte borger en uhensigtsmæssig måde at bruge ressourcer på.

Læs mere om undersøgelsen på Kora.dk