Infopaket om Corona-situationen

Utbildningsstyrelsen har uppdaterat sitt stödmaterial för utbildningsanordnare på olika stadier.

 

Här finns stöd och instruktioner som hjälper vid en eventuell fortsatt distansundervisning, uppdaterade rekommendationer och en översikt av vad som gäller vid respektive utbildningsstadie.

Dessutom har Utbildningsstyrelsen producerat översikter som går igenom hur en återgång till närstudier skall gå till.

Läs Utbildningsstyrelsens stödmaterial här