Information om den svenska skolan för nyanlända på flera olika språk

Skolverket har nu information om den svenska skolan på 13 olika språk.

 

För att stödja nyanlända individer och kommunernas arbete med att ge information om det svenska skolsystemet till nyanlända har Skolverket tagit fram ett informationsmaterial på 13 olika språk. Informationen tar kortfattat upp de viktigaste grunderna i skolsystemet och redogör för samtliga skolformer från förskola till vuxenutbildning. Informationen finns att läsa men det går också att bra att lyssna.

Läs mer 

svensk_ny.jpg