Informationsturnén om företagande har nått hundratals invandrare i Finland

Invandrare som fått uppehållstillstånd uppmuntras att bli företagare.

 

I samband med informationsturnén om företagande för invandrare har flera evenemang arrangerats i olika delar av landet. Hundratals invandrare har deltagit aktivt i evenemangen. Turnén började i maj och avslutades i november.

− Invandrarna för med sig nytt kunnande och nya kontakter, som näringslivet i Finland har nytta av. Många av invandrarnas ursprungsländer är potentiella handelspartner för Finland, säger migrationsdirektör Sonja Hämäläinen.

Informationsturnén om företagande för invandrare har arrangerats av arbets- och näringsministeriet, Finlands Näringsliv EK, Nyföretagarcentralerna i Finland samt av arbets- och näringsbyråerna.

Läs mera