Inge Munch - Øy-nettverket i Østersjøen

"Det viktigste er at vi fortsetter arbeidet i læringssirkler på temaeene nykommere og integrering".
Inge Munch - Øy-nettverket i Østersjøen.

 

I en serie intervjuer presenteres her Inge Munch som sitter i øy-nettverket i Østersjøen. På bakgrunn av det nordiske samarbeids sitt fokus på utfordringer og muligheter for de såkalte «ytterområder» samt et nordisk politisk fokus, initierte NVL i 2012-2013 et tvær sektorielt nettverk med deltagere fra Bornholm, Åland og Gotland. Tre øy-regionen i Østersjøen, har både like/ulike utfordringer og potensialer. Alle tre områdene arbeider for å fastholde og utvikle muligheter for et bedre livsgrunnlag, fastholdelse av lokal velferd og et bærekraftig samfunn.

Hvordan kan du benytte det som nettverket skal arbeide med i 2016 i ditt land/organisasjon?

Som leder for AOF Center Bornholm benytter jeg meg av ideene fra TO DO seminarene (seminar med fokus på å inspirere, skape kontakt og dele nye og gamle ideer til hvordan foreningslivet på Bornholm på best mulig måte kan få de nyankomne til å bli en del av livet på Bornholm). Dette har virkelig vært en inspirasjon til vårt arbeid med nyankomne.

Hva mener du er nettverkets viktigste satsinger/prioriteringer i 2016?

Det viktigste er at vi fortsetter arbeidet i læringssirkler på temaeene nykommere og integrering. Lokalt, prøver vi å holde oss til koordineringen av arbeidet. De 2x2 dagene vi jobbet med TO DO, var fantastisk fruktbart. Både for oss som organisasjon og for deltakerne. Vi hadde nykommere, industri, fagforeninger, Job Centre, Language Centre og utdanningsinstitusjoner med oss på seminar dagene.

Kan et Øy-nettverk mellom Gotland, Åland og Bornholm ha en betydning for/eller tilføre noe spesielt for å fortsette med å opprettholde velferd og utvikling på øy områdene?

Den gjensidige inspirasjon kan bidra til å sikre ny utvikling til nytte og glede for alle tre øyene.

Har du noe du vil legge til/fortelle om?

Lokalt på Bornholm etablerer vi et samarbeid mellom aktørene i de frivillige tjenestene – De folkeopplyste foreningene spiller også en viktig rolle i forhold til nyankomne borgere.