Inklusion. Fra flygtning til kollega

En webinarserie i tre dele

 

Velkommen til en webinarserie om, hvordan vi bedst udformer integrationspolitikken i Norden for at få flere nyankomne i arbejde.

Del 1: Inkludering i arbejdslivet

Hør forskere og praktikere præsentere effektive initiativer for arbejdsinkludering af nye borgere i Norden. Hvad er erfaringerne fra kommuner i Norden, som lykkes med at afkorte vejen til job for nyankomne? Deltag i lærerige eksempler på indsatser og tidlig validering af kompetencer, som øger adgangen til arbejdslivet eller læring.

Se indspilningen af webinaret her.

Del 2: Udenlandsk fødte kvinders etablering

Internationalt set har kvinder i Norden en høj arbejdsdeltagelse, men beskæftigelsesgraden blandt udenlandsk fødte kvinder er betydeligt lavere. På seminaret præsenterer vi aktuel forskning, diskuterer passende politiske initiativer og deler gode eksempler på indsatser for nyankommne kvinder.

Se indspilningen af webinaret her.

Del 3: Civilsamfundets rolle i inkludering

Alle er enige om, at civilsamfundet spiller en afgørende rolle i at åbne dørene til arbejdslivet og samfundet generelt. Hør civilsamfundsorganisationer og forskere diskutere, hvilken rolle organisationerne spiller i dag, og hvilken rolle de bør spille i fremtiden.

Se indspilningen af webinaret her.