Inklusion gennem samskabende arenaer

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har evalueret tre projekter støttet af satspuljemidler, der havde som mål at få sårbare borgere til at deltage aktivt i fællesskaber med andre deltagere.

Projekterne skulle være samarbejdsprojekter mellem frivillige organisationer og kommuner. 

Evalueringen viser nogle af de personlige og organisatoriske faktorer, der kan motivere til deltagelse bl.a. at blive mødt som en ligeværdig, der kan bidrage til fællesskabet, at fælleskabet er et mangfoldigt mix af aktører og borgere og fleksibel organisering.

Rapporten giver en række anbefalinger til organisering og styring af frivillighed i partnerskaber for at fremme inklusion.  

Læs rapporten her.
Læs inspirationshæftet her.