Inklusion og voksenlæring - for aktiv deltagelse i samfund og arbejdsliv

 

Denne publikation er en ressource til kompetenceudvikling af voksenundervisere og giver eksempler på voksenuddannelsesmetoder og samarbejdsmodeller, der hjælper voksne med at lære og arbejde. Den fremhæver perspektiver og foranstaltninger til politik og systemudvikling, som fremmer integration og deltagelse i samfundet. NVL har analyseret erfaringer fra både nationale og nordiske udviklingsprojekter for at give inspiration til voksenuddannelsesløsninger, som involverer voksne i læring, bidrager til beskæftigelse og øger aktiv deltagelse i civilsamfundet. NVL er åben for at samarbejde om at fortsætte og uddybe det vigtige arbejde, der gøres nu og i fremtiden.

Download rapporten her. 

Læs policy brief om rapporten her. 

Policy brief er også tilgængelig på danskislandsk og finsk.