Inlärningssvårigheter på arbetsplatserna

 

Utredningen visade, att inlärningssvårigheterna på arbetsplatserna ännu är ett förhållandevis främmande fenomen och att man inte ännu särskilt väl känner till hur man skall identifiera och åtgärda dem. Bristen på kunskap och hjälpverktyg skapar attityder och fördomar som kan leda till motsättningar och sjukfrånvaro.

Rapporten er et Nordpluss voksen resultat - se rapporten nedenfor (pdf):