Innovations- och servicesedeln ska sporra till högskolesamarbete

Regeringen vill sporra de finländska företagen till ett tätare samarbete med högskolorna genom att förverkliga ett försök med innovations- och servicesedlar.

 

Med sedeln kan företaget köpa forsknings- eller utvecklingstjänster av ett universitet, en yrkeshögskola eller ett forskningsinstitut. Med stöd av innovations- och servicesedeln kan företaget t.ex. utveckla eller kommersialisera nya affärsidéer, produkter och tjänster. Värdet på sedeln har inte slagits fast, men enligt undervisningsministern kommer det att vara runt 5000 euro.

Läs mera